Jeff Gordon takes you for a virtual lap around Texas.